1

BHV Basis

Waarom bedrijfshulpverlening?

Een bedrijfshulpverlener (BHV’er) is opgeleid om in geval van nood de werknemers en bezoekers in veiligheid te brengen. Zo weet een BHV’er hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet verlenen. Een BHV’er kan bijvoorbeeld mensen reanimeren en verbanden aanleggen.

Verplichtingen bedrijfshulpverlening

In de Arbowet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Iedere werkgever is verplicht adequate bedrijfshulpverlening te organiseren en in dit kader één of meer BHV’ers aan te wijzen. Bij het bepalen van de manier van bedrijfshulpverlening of het aantal BHV’ers moet men wel rekening houden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die er spelen. De directeur/eigenaar van een bedrijf mag zelf ook als BHV’er optreden. Wel is het van belang dat iemand anders de taken over kan nemen als de directeur afwezig is. Raadpleeg http://www.arboportaal.nl/onderwerpen/bedrijfshulpverlening voor meer informatie.

Opleiding en uitrusting

Als het bedrijf BHV’ers aanstelt, moet ervoor gezorgd worden dat zij beschikken over een goede opleiding en uitrusting om hun taken goed uit te voeren. Bedrijven moeten naast het nemen van maatregelen ook contacten onderhouden met de desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties wanneer er zich een ongeval voordoet.

Chubb Fire & Security biedt oplossing op het gebied van brandveiligheid en toegangsbeveiliging. Bedrijfshulpverlening is een belangrijke schakel in de veiligheidsketen. Als een van de oudste opleiders heeft Chubb Training & Consultancy een solide opleidingsgebouw ontwikkeld. De belangrijkste daarvan bieden wij zowel incompany als in open inschrijving aan.

Door op onderstaande balk ‘Direct inschrijven’ te klikken, kunt u zich aanmelden voor een van de open inschrijving trainingen. Heeft u interesse in een incompany training, neemt u dan contact met ons op.

1