1

Consultancy

Risico’s?

Als organisatie wilt u de risico’s voor uw medewerkers maar ook voor uw bezoekers vanzelfsprekend zoveel mogelijk elimineren. De vraag is: bent u op de hoogte van de actuele risico’s binnen uw organisatie en weet u welke veiligheidsmaatregelen er nodig zijn om deze risico’s te beperken? En zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden hiervoor binnen uw organisatie duidelijk vastgelegd? Consultants van Chubb Fire & Security helpen u graag met het in kaart brengen van uw risico’s en het formuleren van passend beleid.

Antwoord op uw veiligheidsvraagstuk

De consultants van Chubb Fire & Security kunnen breed ingezet worden bij tal van verschillende veiligheidsvraagstukken. Zij verdiepen zich in uw specifieke veiligheidscontext, zoals risico’s, kenmerken en werkprocessen. Onze consultants kunnen u diensten leveren op drie – deels overlappende – terreinen: bedrijfshulpverlening, brandveiligheid en ontruimen. Per categorie onderscheiden een aantal specifieke diensten; zie de figuur hieronder. Volledigheidshalve hebben wij per categorie ook een of meer verwijzingen naar andersoortige diensten of producten opgenomen.

1